TVRTKA: Vodovod Glina d.o.o.

OIB: 40154275091

MBS: 080998070

SJEDIŠTE: Glina, Pertinjska 4

PREDMET POSLOVANJA:

  • javna vodoopskrba
  • odvodnja

OSNIVAČ: Grad Glina, OIB: 79799761840

Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2

      • jedini osnivač

NADZORNI ODBOR: Dejan Rastovski, predsjednik nadzornog odbora

Marina Cerjak, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Elizabeta Rožanković, član

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Ivica Milčić, direktor

TEMELJNI KAPITAL: 1.000.000,00

OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju od 19. rujna 2015. godine