POSTUPCI

OTVORENI POSTUPCI

13. 06. 2022. na stranicama EOJN objavljen je postupak nabave Električne energije.

1.9.2022. Naručitelj VODOVOD GLINA d.o.o. je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Priprema projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija sustava odvodnje.” na stranicama EOJN. Broj objave: 2022/S 0F5-0034826.