NABAVA

SUKOB INTERESA

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Vodovod Glina d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

NADZORNI ODBOR
  • članovi Nadzornog odbora Igor Karaturović, Danijela Krapčiček, Nada Vlajković, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, kao ni s njima povezane osobe stoga po toj osnovi nema gospodarskih subjekata s kojima Vodovod Glina d.o.o., kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu Zakona o javnoj nabavi.
  • Zbog izjave o vlasničkoj povezanosti člana Nadzornog odbora Domagoja Filipovića, Vodovod Glina d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim subjektima:
    1. NOVI PROJEKT CONSULTING d.o.o. (OIB: 00665744738)
    2. NOVI PROJEKT, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge (OIB: 08413413788)
    3. OPG DOMAGOJ FILIPOVIĆ (OIB: 08413413788)
UPRAVA

Zbog izjave o vlasničkoj povezanosti člana Uprave/direktora Ivane Lamza, Vodovod Glina d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim subjektima:

  1. KERAMIKA NOVA, obrt za proizvodnju keramike, vl. Katarina Lamza Osterman, Ozalj, Vuksani 1