DOSTAVA OČITANJA

Izvanrednu dostavu očitanja možete dostaviti putem našeg kontakt obrasca. Stanje brojila potrebno je dostaviti najkasnije do 25-og u mjesecu. Stanja brojila dostavljena nakon 25-og neće se uzeti u obzir na računima za tekući mjesec.

Kako biste uspješno dostavili očitanje, potrebno je dostaviti podatke u formi niže ili preko web modula eStanje za građanstvo putem kojeg očitanje možete dostaviti direktno u sustav. Svi traženi podaci se nalaze na vašem računu:

E-mail adresa za kontakt
Broj telefona ili mobitela za kontakt
Adresa na kojoj se nalazi brojilo za koje se dostavlja očitanje
Stanje brojila na dan dostave podataka
Nalazi se na računu ispod OIB-a korisnika
Ako je moguće, unesite broj brojila.