KONTAKT

Vodovod Glina d.o.o. privremeno je smješten na adresi S. i A. Radića 10, Glina.

Sve upite, osim na dolje navedene brojeve telefona, možete dostaviti i mailom na mail adresu:

Za  prijave kvarova ili hitne intervencije na vodoopskrbnoj mreži nazvati:
098 376 545 ili 098 390 295.

Petrinjska 4, Glina

044 556-640 Tajnica
044 556-641 Računovodstvo
044 556-643 Tehnička služba
044 556-645 Pravna služba

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak 07:00-15:00, pauza 11:00-11:30