Infrastrukturni zahvat na magistralnom cjevovodu između Vodospreme V. Solina i G. Viduševac

Poštovani, Dana 18. listopada 2019. godine (petak) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati vršit će se infrastrukturni zahvat na magistralnom cjevovodu između Vodospreme V. Solina i G. Viduševac prilikom kojeg ne očekujemo veće probleme u vodoopskrbi, ali preventivno ne isključujemo mogućnost prekida vodne usluge. O eventualnim poteškoćama biti ćete informirani putem naših stranica i lokalnih medija. Zahvaljujemo na razumijevanju. Vodovod Glina d.o.o.

Zbog radova na vodocrpilištu (privremeno uklanjanje vodomjera zbog baždarenja)

Zbog radova na vodocrpilištu (privremeno uklanjanje vodomjera zbog baždarenja) dio sustava morao je biti ispražnjen, prilikom ponovnog pokretanja crpki došlo je do podizanja taloga koj se i inače nalazi u cijevima, te je zbog toga moguće lagano zamućenje vode. Internom kontrolom na kontrolnim točkama utvrđeno je da je mutnoća vode u granicama dozvoljenog. Preporučujemo korisnicima vodne usluge da ispiru svoje kućne instalacije ispuštanjem vode na slavimama u trajanju od desetak minuta. Očekujemo potpunu normalizaciju vodoopskrbe unutar 24 sata. Zahvaljujemo na …

Izgradanja spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište

Vodovod Glina d.o.o. potpisao s APPRR Ugovor o financiranju sa za projekt: “Izgradanja spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište” u okviru Mere 7: »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« Podmjea 7.2.: Ulaganje u izgradnju, poboljšanje ili proširenje male infrastrukture uključujuću ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije« Operacija 7.2.1.«Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda« Prijavitelj projekta: Vodovod Glina d.o.o. Glina   Svrha projekta: Opskrba stanovništva odgovarajućom količinom kvalitetne vode za piće …

Pravilnik o javnoj nabavi

VODOVOD GLINA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Petrinjska 4, 44400 GLINA upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – (MBS: 080998070) Tel. : +385 44 527 891, Telefax: +385 44 527 895 e – mail: info@vodovod-glina.hr Na temelju članka 15. stavka 2., a u svezi sa člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), VODOVOD GLINA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Glina, Petrinjska 4, 44400 Glina, donosi slijedeći PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE I. OPĆE ODREDBE Članak …