Izgradanja spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište

Vodovod Glina d.o.o. potpisao s APPRR Ugovor o financiranju sa za projekt: “Izgradanja spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište” u okviru Mere 7: »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« Podmjea 7.2.: Ulaganje u izgradnju, poboljšanje ili proširenje male infrastrukture uključujuću ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije« Operacija 7.2.1.«Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda« Prijavitelj projekta: Vodovod Glina d.o.o. Glina   Svrha projekta: Opskrba stanovništva odgovarajućom količinom kvalitetne vode za piće …