Prekid isporuke Frankopanska i Ante Kovačića

U 10:00 zatvara se dio Frankopanske ulica i Ante Kovačića zbog traženja kvara na instalaciji korisnika. Uspostava redovne isporuke očekuje se do 11:30 sati