Prokuhavati vodu 15 min

Nakon nestanka vode na području Grada Gline i analizom uzoraka, utvrđeno je da je voda u nekim dijelovima područja opskrbe zamućena te da kao takva nije za piće. Prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, voda nije za piće do daljnjega te se prije korištenje preporuča adekvatno prokuhavanje u trajanju od najmanje 15 minuta. Za druge svrhe voda se može koristiti.