SUSTAV ODVODNJE

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija sustava odvodnje

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.033

NAZIV PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija sustava odvodnje

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

PARTNERI U PROJEKTU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12:19 sati. Nakon glavnog potresa pa sve do danas, tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.033

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

3.728.953,48 €

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

3.728.953,48 €

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija sustava odvodnje

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.033

NAZIV PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija sustava odvodnje

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12:19 sati. Nakon glavnog potresa pa sve do danas, tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.033

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

  1. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

3.728.953,48 €

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

3.728.953,48 €

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Svrha i cilj ove operacije je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa na području Grada Gline. Na predmetnom području detektirana su oštećenja nastala kao posljedica potresa koja su ugrozila stabilnost građevina i zbog nastalih oštećenja koja su uznapredovala prijeti istjecanje otpadnih voda. U sklopu ove projektne prijave uključene su četiri trase cjevovoda koje ovaj projektni prijedlog dijele na četiri izvedbene faze:

  1. Radnička ulica GU 65 u Glini, k.č.3681/3, k.o. Glina
  2. Ulica Hrvatskog proljeća GU 87 u Glini, k.č.2137/1, k.o. Glina
  3. Ulica kralja Zvonimira GU 98 u Glini, k.č.3681/4, k.o. Glina
  4. Ulica Nikole Tesle GU34 u Glini, k.č.3679, k.o. Glina

REZULTAT PROJEKTA

Nadoknada javnih rashoda za sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

Vodovod Glina d.o.o.

Tel. 044 556-640

E-mail: info@vodovod-glina.hr

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://vodovod-glina.hr/

https://www.grad-glina.hr/

https://strukturnifondovi.hr

https://mingor.hr/

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.