Završeni radovi na sanaciji vodospreme Pogledić 2

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija vodospreme Pogledić 2

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.011

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 412.500,00 kn (54.748,16€)

GRAĐEVINA: VODOSPREMA POGLEDIĆ (komora II)
LOKACIJA: Glina, k.č. 17/6, k.o. Joševica

PERIOD IZVOĐENJA RADOVA: 21.11.2022. do 21.12.2022.

IZVOĐAČ: Fasek d.o.o.

NADZOR: Konstrukcije Kostelac d.o.o.

KRATKI OPIS IZVRŠENIH RADOVA:

Prije nanošenja zaštitnih premaza te sanacije pukotina, površine vodospreme su očišćene visokim tlakom vode (500 bar-a) u svrhu uklanjanja naslaga klora te slabo prianjajućih dijelova betona. Nakon pranja betonskih površina te prije nanošenja zaštitnih i reparaturnih premaza cijela površina vodospreme je isušena u svrhu postizanja optimalne vlažnosti betonske površine. Nakon hidrodinamičke pripreme površine izvedena je dodatna priprema betonskih površina mehaničkim alatima – brusilicama za beton sa dijamantnim glavama. Sve površine koje nisu predviđene za nanošenje zaštitnih premaza zaštićeni su zaštitnom folijom kako ne bi bili oštećeni. Isušivanje i grijanje prostora vodospreme provođeno je neprekidno tijekom izvođenja radova sanacija i zaštite površina vodospreme. Nakon isušivanja prostora pristupilo se sanaciji pukotina na betonskim površinama kao prvoj fazi sanacije površina vodospreme. Predmetna vodosprema je zaštićena poliuretanskim sustavom zaštite sa 100 % suhe tvari Corroless ACO u ukupnoj debljini suhog filma od 650-750 μm. Navedeni sustav zaštite certificiran je za kontakt sa pitkom vodom i hranom od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nekoliko međunarodnih agencija (npr. AWWA C222-American Water Association, UK DWI – Drinking water inspactorate, UK WRAS – Water Regulations Advisory Scheme).

Tijekom izvođenja radova praćeni su svi bitni parametri koji utječu na kvalitetu izvedenih radova. Nakon završetka radova otpadni materijal je zbrinut sukladno zakonskoj regulativi, te je prostor vodospreme i okolni prostor doveden u prvobitno stanje.

GALERIJA SLIKA:

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije u 100% iznosu.