Novi računovodstveni sustav

Vodovod Glina d.o.o. prelazi na novi računovodstveni sustav te u narednih nekoliko mjeseci može doći do kašnjenja u dostavi računa kao i do grešaka na samom računu. Prelazak na novi sustav je nužan zbog poboljšanja usluge koju pružamo jer postojeći sustav ne zadovoljava sve zakonske kriterije koje smo kao isporučitelj javne usluge vodoopskrbe i odvodnje dužni ispuniti kao i zbog uvođenja eura. Prelazak na novi sustav podrazumijeva prenošenje podataka iz jednog informatičkog sustava u drugi koji nisu u potpunosti kompatibilni te može doći do pogrešaka prilikom prijenosa podataka.  Stoga vas molimo da po primitku računa provjerite podatke na računu te da sve nedosljednosti koje uočite javite na broj telefona 044/556643, mailom na: info@vodovod-glina.hr ili osobnim dolaskom u naše prostorije.

Uvođenjem novog sustava prelazimo na mjesečnu dostavu računa. Slijedeći račun očekujte u mjesecu koji slijedi nakon isteka datuma dospijeća zadnjeg ispostavljenog računa. U mjesecima u kojima se ne vrše očitanja, sustav automatski računa prosječnu potrošnju temeljem dva zadnja očitanja (npr. očitanje je izvršeno u siječnju i travnju. Za travanj će biti ispostavljen račun temeljem očitanja vodomjera. Računi za svibanj i lipanj će biti ispostavljeni temeljem posječne potrošnje na način da se stanje vodomjera u siječnju oduzme od stanja vodomjera u travnju i podijeli sa 3. U srpnju će ponovno biti očitan vodomjer te će se ispostaviti račun temeljem stvarne potrošnje za srpanj). Obračun će se i dalje vršiti svaka tri mjeseca kao i do sada, prema zonama, koje možete pronaći na našoj web stranici:

https://vodovod-glina.hr/korisnici/zone-ocitanja/

Stanje vodomjera možete dostaviti i samostalno, svaki mjesec, uz navođenje mjesta potrošnje koje možete pronaći na vašem računu ispod OIB-a. Očitanje je potrebno dostaviti svaki mjesec do 25. – og u mjesecu kako bismo na vrijeme  mogli izdati račune i to na broj telefona 044/55 66 43, mailom na: dostava.ocitanja@vodovod-glina.hr ili putem web obrasca:

https://vodovod-glina.hr/korisnici/dostava-ocitanja/

Molimo građane za strpljenje i razumijevanje.