Sanacija vodospreme Pogledić 2

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija vodospreme Pogledić 2
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.011

NAZIV PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija vodospreme Pogledić 2

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

PARTNERI U PROJEKTU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12 sati i 19 minuta. Nakon glavnog potresa pa sve do danas tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju te drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje. Dodatno, serija potresa utjecala je na oštećenja vodovodne infrastrukture i pogona te narušava njihovu funkcionalnost. Vodosprema Pogledić – komora 2 je mjesto na kojem je zbog veličine oštećenja i stanja objekta potrebna sanacija oštećenja nastalih uslijed potresa. Temeljem provedenog očevida utvrđuje se kako je došlo do strukturalnih oštećenja koja su nastala nakon niza potresa od 29.12.2020. do danas. 

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.011

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

412.500,00 HRK

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

412.500,00 HRK

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Svrha i cilj ove operacije je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu te dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa na području Grada Gline. Slijedom toga je potrebna  sanacija komore 2 vodospreme Pogledić kako bi stanovnici Grada Gline imali osigurane osnovne uvjete za život. Potrebno je hitno sanirati komoru 2 zbog toga što ona trenutno propada i postoji rizik da bi novi potresi mogli dodatno narušiti njenu statiku. Brzom i kvalitetnom sanacijom preventivno se čuva ova građevina od daljnjeg propadanja.

REZULTAT PROJEKTA

Sanacija vodospreme Pogledić – komore 2

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

Vodovod Glina d.o.o.

Tel. 044 556-640

E-mail: info@vodovod-glina.hr

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://www.grad-glina.hr/

https://strukturnifondovi.hr

https://mingor.hr/

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije