Sanacija vodospreme Pogledić 1

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija vodospreme Pogledić 1
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.010

NAZIV PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline – Sanacija vodospreme Pogledić 1

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

PARTNERI U PROJEKTU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12:19 sati. Nakon glavnog potresa pa sve do danas, tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje. Dodatno, serija potresa utjecala je na oštećenja vodovodne infrastrukture i pogona te narušava njihovu funkcionalnost. Vodosprema Pogledić – komora 1 je mjesto na kojem je zbog veličine oštećenja i stanja objekta bila je nužna brza reakcija i sanacija oštećenja koja je izvršena.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.010

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

342.150,00 HRK

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

342.150,00 HRK

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Svrha i cilj ove operacije je nadoknada sredstava za izrađenu projektnu dokumentaciju i radove na sanaciji Vodospreme Pogledić – komora 1 u Glini. Navedena sanacija je doprinijela uspostavi redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa.

REZULTAT PROJEKTA

Nadoknada javnih rashoda za sanaciju vodospreme Pogledić

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

Vodovod Glina d.o.o.

Tel. 044 556-640

E-mail: info@vodovod-glina.hr

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://vodovod-glina.hr/

https://www.grad-glina.hr/

https://strukturnifondovi.hr

https://mingor.hr/

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije