Sanacija odrona

Tehničko rješenje sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini.
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.012

NAZIV PROJEKTA

Tehničko rješenje sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini.

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

PARTNERI U PROJEKTU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12:19 sati. Nakon glavnog potresa pa sve do danas, tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje. Dodatno, serija potresa utjecala je na stvaranje i pogoršanje stanja na klizištima koji se nalaze u blizini vodovodne infrastrukture i pogona te ista dodatno narušavaju njihovu funkcionalnost.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.012

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

716.500,00 HRK

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

716.500,00 HRK

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Svrha i cilj ove operacije je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa na području Grada Gline, odnosno sanacija odrona uz vodospremu Pogledić kroz projekt – Tehničko rješenje sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini (E-016-22-01). Na predmetnom području detektirana su oštećenja koja su ugrozila stabilnost raznih hidrotehničkih građevina, a nastala su kao rezultat posljedica potresa. Detektirana su oštećenja u vidu pukotina u temeljnom tlu i nasipu, klizanja i slijeganja te su na širem području detektirane pojave likvefakcije temeljnog tla. S obzirom na iznimni značaj vodosprema i zaštite istih na predmetnom području pogođenom potresima, pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za sanaciju padine ispod vodospreme Pogledić. Slijedom toga, razvidno je da je operaciju nužno provesti i da je opravdana. 

REZULTAT PROJEKTA

Sanacija odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini.

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

Vodovod Glina d.o.o.

Tel. 044 556-640

E-mail: info@vodovod-glina.hr

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://vodovod-glina.hr/

https://www.grad-glina.hr/

https://strukturnifondovi.hr

https://mingor.hr/

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije