Hitne mjere sanacije na području Grada Gline

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama – hitne mjere sanacije na području Grada Gline

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.015

NAZIV PROJEKTA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama – hitne mjere sanacije na području Grada Gline.

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

Vodovod Glina d.o.o.

PARTNERI U PROJEKTU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Serija potresa koji su se događali od 28.12.2020. godine prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Najsnažniji potres, magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici, pogodio je lokaciju dana 29.12.2020. u 12:19 sati. Nakon glavnog potresa pa sve do danas, tlo je aktivno i pojavljuje se niz potresa slabijeg intenziteta. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

Grad Glina

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

FSEU.2022.MINGOR.03.015

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.087.282,37 HRK

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

1.087.282,37 HRK

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

CILJ PROJEKTA

Svrha i cilj ove operacije je nadoknada financijskih sredstva koja su utrošena prilikom uspostave redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa na području Grada Gline.  Na predmetnom području detektirana su oštećenja koja su ugrozila stabilnost raznih hidrotehničkih građevina te je bilo potrebno provesti hitne mjere sanacije. Dodatno, pojavila se potreba za izvedbom nužnih radova na vodoopskrbnoj infrastrukturi koja vodi do privremenih stambenih naselja.

REZULTAT PROJEKTA

Nadoknada javnih rashoda za sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

Vodovod Glina d.o.o.

Tel. 044 556-640

E-mail: info@vodovod-glina.hr

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://vodovod-glina.hr/

https://www.grad-glina.hr/

https://strukturnifondovi.hr

https://mingor.hr/

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Glina d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije