Faze izgradnje magistralnog cjevovoda

Glina-Maja-Dragotina

Do 27. svibnja 2022. izgrađeno je otprilike 5700 metara cjevovoda od ukupno 11781 metara. Kroz NPOO do sada je potraživano oko 5 mil. kuna od 12 mil. nepovratnih sredstava.

Iskolčenje trase

Krčenje nepristupačnog terena

Priprema za polaganje

Polaganje, zatrpavanje i označavanje položene cijevi