Zbog radova na vodocrpilištu (privremeno uklanjanje vodomjera zbog baždarenja) dio sustava morao je biti ispražnjen, prilikom ponovnog pokretanja crpki došlo je do podizanja taloga koj se i inače nalazi u cijevima, te je zbog toga moguće lagano zamućenje vode. Internom kontrolom na kontrolnim točkama utvrđeno je da je mutnoća vode u granicama dozvoljenog.
Preporučujemo korisnicima vodne usluge da ispiru svoje kućne instalacije ispuštanjem vode na slavimama u trajanju od desetak minuta.

Očekujemo potpunu normalizaciju vodoopskrbe unutar 24 sata.

Zahvaljujemo na razumijevanju.”